Vigyázat! Cookikat tolunk! Adatvédelem.
A német szakirodalom a programozható logikai vezérlőkkel
megvalósított vezérléseket tárolt programú vezérléseknek
(speicherprogrammierbare Steuerung: rövidítve SPS), az angol
szakirodalom pedig programozható logikai vezérléseknek
(Programmable Logic Control: rövidítve PLC) nevezi.

Számítógéppel irányított vezérlőrendszerek
(PLC/FPC technológia)
A PLC fogalma, főbb egységei, jellemző paraméterei:
A régebbi típusú irányítási műveleteket mágneskapcsolókkal,
relékkel, diódákkal, tranzisztorokkal, huzalozással felépített bonyolult
áramkörök végezték amelyeket az adott irányítási feladatnak megfelelően
egyedi fejlesztés eredményeként "huzalozással" kapcsoltak egymáshoz.
Az ilyen egyedi igényeket kielégíteni képes "huzalozott" vezérlő berendezések
tervezése és legyártása nagyon munkaigényes és optimális esetekben is időben
elhúzódó folyamat. Amennyiben az ily módon felépített vezérlő berendezéseknél
a beüzemelésük során komolyabb változtatási igény merül fel, akkor az egyes
esetekben egy új vezérlő berendezés legyártását is jelentheti.. Összetettebb
feladatok megoldásánál sok mágneskapcsolóval és relével felépített nagyon
bonyolult kapcsolásokat kellett alkalmazni. Ezek a célnak megfelelő egyedi
készítésűek voltak, elkésztésük idő és munkaigényes volt. Egy meghatározott
ideig kötött program szerint kellett működniük. Ha változás állt be a
technológiában átállításuk idő és pénz igényes volt. A leírtakból következően
tehát komoly igény merült fel, egy teljesen újszerű vezérlőkészülék előállítására.
A merőben új megoldást a manapság egyre szélesebb körben terjedő szabadon
programozható elektronikus vezérlések jelentették. A szabadon programozható
logikai vezérlőberendezések ugyanis alkalmasak arra, hogy igény esetén áramköri
átalakítás nélkül is, csupán rövid ideig tartó újra programozással a korábbitól
eltérő technológia vagy gépi berendezés korszerű rugalmas irányítását megvalósítsák.
A PLC-k mikroprocesszor alapú univerzális vezérlőberendezések,
amelyek gépek, berendezések, gyártástechnológiai készülékek rugalmas irányítására alkalmasak.
Olyan programozható elektronikus vezérlések, melyek csak
logikai műveleteket tudnak végezni, vagyis a logikai műveleteket,
döntéseket ez a rendszer végzi el.
A programozható logikai vezérlők alkalmazásának előnyei:
- Elmarad a sok szerelési, huzalozási munka.
- Új technológiák vagy gépi berendezések irányításához nincs
szükség új áramköri átalakításra csupán rövid ideig tartó újra
programozással megoldható az új rányitási folyamat.
- Nem szükséges a programozható vezérlők belső áramköri szerkezetének
ismerete, mert a kívánt kapcsolás programozással hozható létre.
Ha a gép működésében változás szükséges csak a programon kell
változtatni (ugyanaz a PLC egy automatikus tablettázó gép helyett,
vezérelhet egy présgépet vagy hőcserélőt is).
-A program teszteli önmagát, javítja a hibákat.
-A be- és kimeneti rendszer az ipari körülményekhez alkalmazkodik,
0-24 V ipari jelszintekkel dolgozik, analóg és digitális jeleket is tud fogadni.
-Kicsi a helyigénye, üzembiztonsága nagyobb, mint a relés
rendszereké (a rendszerprogram a ROM memóriában van).
-Gyorsabb működésű, mint a relés rendszer.
-Olcsóbb (kevés kábelezés, "sokat tud", sorozatban gyártható,
kisebb karbantartási költség)
-A felhasználói program EEPROM és RAM memóriában van,
elektromosan programozható és törölhető.
-A módosítások rövid időket igényelnek, kisebb költséggel megoldhatók.
-Üzembehelyezése egyszerű, a külvilággal való kapcsolat
normál számítógéppel is megvalósítható.
PLC-t alkalmaznak szerszámgépek, szállító berendezések, robotok,
fröcsöntőgépek, textilgépek, hőcserélők és vegyipari berendezések vezérlésénél.
A gyártó cégek nagyon sok PLC típust állítanak elő,
ezek programozási nyelvben illetve módban, a be- és kimenetek
számában és a szolgáltatásokban különböznek egymástól.
A programozható logikai vezérlők fő részei:
A programozható logikai vezérlők 3 fő részből állnak:
-1. parancsbeviteli egységből
-2. információ-feldolgozó egységből
-3. be-és kimeneti egységből állnak (SENZOREN/AKTOREN).
1. A szükséges parancsokat a parancs beviteli egységen keresztül kell bevinni.
A felhasználónak a be-és kimeneteket kell az irányítandó géphez vagy technológiához
illesztenie, és olyan felhasználói programot kell elkészítenie, amely a
kívánt működési algoritmust képes megvalósítani. Ezt a programot egy programozó
egység vagy számítógép segítségével lehet a vezérlő berendezésbe bejuttatni.
A programozó készüléknek tudnia kell:
programot írni,programot tesztelni, programot elmenteni és tárolni.
A programozó PC megfelelő szoftver (Pl. az FST404-es szoftver) telepítése esetén
tudja mindezeket és ezeken felüli, menüvezérelt kiszolgálással egyéb szolgáltatásokat is.
A PLC programokat többféle nyelven meg lehet írni.
A PLC programnyelvei:
AWL–utasításlistás
KOP–grafikus szimbólumos,
FUP–funkcióblokkos programozási mód
Magasabb szintű programozási nyelven (Pl:BASIC) írt programok.
2. A központi vagy információ-feldolgozó egység:
ez olyan műszer, melynek az FPC-nél 8 bites bemenete és 8 bites kimenete bitenként
kapcsolódik az érzékelőkhöz és kapcsolókhoz. A be és kimenetek galvanikus
leválasztásúak. Ez PLC hardvere.
A központi egység legfontosabb paraméterei:
-Bemenetek száma:8-24db, (LED-del kijelezve)
-Kimenetek száma:6-16db, (LED-del kijelezve)
-Merkerek száma:64-124db (funkció helyettesítő)
-Időzítő tagok száma:8-32db, (egyenként 10ms-tól 999 percig)
-Számlálók száma:16db (0-tól 999-ig előre-vissza számláló, sorba köthetők)
Egyebek (léptető regiszterek, RAM, EPROM, EEPROM stb.)
Az egyes cégek által kifejlesztett hardverek között ezekben a jellemzőkben van különbség
A központi egység feldolgozza a programokat és a parancsokat és vezérli a kimeneti
egységeket. Azokat a logikai műveleteket, amelyeket eddig a mágneskapcsolók, időrelék
stb., megfelelő összehuzalozással végeztek, most a központi egység hajtja végre
meghatározott program szerint.
A legelterjedtebb PLC-k: FPC (FESTO)
Klöchner-Moeller
Omron
Saia
Siemens
Telemechanique-Madicon
3. A be-és kimeneti egység:
a központi egységet és vezérelt berendezést kapcsolja össze. A be és kimeneti
egy egység tápfeszültsége lehet 24 V vagy 230 V.
A bemeneti egységhez nyomógomb, végállás-kapcsoló. induktív, kapacitív mágneses
fotoelektromos kapcsoló stb. csatlakoztatható.
A bemeneti egységek jele E
A kimeneti egységhez mágnes szelep kapcsolható, amellyel csővezeték nyitható
vagy zárható, érintkező csatlakoztatható, amellyel villamos vagy elektropneumatikus
gép indítható, leállítható, illetve kapcsolható valamint sok más jellegű
folyamatirányítási és ellenőrzési feladat megoldható.
A kimeneti egységek jele A.
A be és kimeneti egység megfelelő betűjelzése után két számot tartalmazó jelölést
kell alkalmazni, pl. E0.5 vagy E0.7, amelyeket egymástól pont választ el. Az első
szám az egységet, a második szám az adott egység be-(E) vagy kimeneti
(A) vezetékének sorszámát adja meg.
Az időtagokat a vezérlő úgy működteti (indítja) mint a kimeneteket, indulás
után pedig az időtag jelét úgy kérdezi le, mint egy bemenetet.
A PLC programtípusai:
A PLC-kben kétféle program kerül felhasználásra, a
rendszerprogram és a felhasználói program
Rendszerprogram: a felhasználó által nem látható mikroprogram.
A gyártó cégek állítják elő és szállítják. Ez a program teszi
alkalmassá az általános célú mikroprocesszort (számítógépet) irányítástechnikai
feladatok megoldására. Feladata a felhasználói program futásának vezérlése,
és a felhasználóval való kapcsolattartás biztosítása. Ezen kívül rendszeresen
ellenőrzi önmagát, a megszakításokat figyeli, intézkedik (pl. tápkimaradást,
póttápot kapcsol be stb.), és a felhasználói program működési hibáiról
hibatesztet ad. Része a felhasználói programnyelv is. Legtöbbször ROM vagy
EPROM memóriák egyikében van elhelyezve, változtatására a felhasználónak nincs lehetősége.
Felhasználói program:
Ez teszi lehetővé, hogy a rendszerprogram segítségével a konkrét vezérléstechnikai
feladat megoldható legyen. A felhasználói program tehát olyan vezérlési utasítások
sorozata, amelyeket a központi egység lépésről lépésre hajt végre, és ezáltal
megvalósítja a konkrét technológia irányítását. A program szekvenciákból áll.
A szekvencia LADE (LOAD) utasítással kezdődik és a végén le kell zárni.
Egy szekvencián belül csak bit vagy bájt műveleteket lehet alkalmazni.
A PLC-k mint számítógépek a bennük tárolt programot csak sorosan képesek
feldolgozni, miközben időben párhuzamos folyamatokat kell vezérelniük.
A PLC a berendezés felől nézve a nagy működési sebesség miatt látszólag
párhuzamosan működik, ez a virtuális egyidejűség elve.
rotfl

25 hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
Belépés, vagy ingyenes regisztráció!