Vigyázat! Cookikat tolunk! Adatvédelem.
1944. december. 26-án a földi pokol vette kezdetét Budapesten.
"Az éjjel nagyon ágyúztak. A Naphegyről is sokat lőttek. A Sas hegy is az oroszoké. Angol hírek szerint Budapest közepétől 3 km-re vannak, a várost már majdnem egészen körül kerítették, csak egy 10 km-es sávon van még nyitva a zsák szája. Ezen keresztül pucolnak a németek kifelé. A két lány (azaz háztartási alkalmazott) ma lement a Krisztina térre, ahol nagy pusztulást láttak. A Vérmezőn lévő tüzérkonyhát az oroszok széjjellőtték. Esti angol hírekben bemondják, hogy Budapest egészen körül van kerítve. Mialatt ezt írtam, három gránát fütyülést hallottunk. A rádió számolt be arról is, hogy Budapest környékét és repülőtereit lövik. Budapest I. Hullámhosszán a következő felhívást intézte a "várost védő vezénylő tábornok": Aki 5 óra után utcán jár, lelövik. Aki bort árul, lelövik. Akinél fegyvert találnak, lelövik. Aki csüggedő kijelentéseket tesz, lelövik. Aki ellen rémhírterjesztés ellen feljelentés érkezik, és van rá egy tanú, lelövik. A nyilasok karhatalmi szervek lettek. Aki nem engedelmeskedik nekik, lelövik. " - Deseő László, az akkor 15 éves fiú naplóbejegyzése a december 26-án megkezdett ostromról.

Budapest ostromának előzményei

A II. világháború befejező szakaszában került sor a Budapest ostromára 1944-1945, mely a magyarországi hadműveletek egyik legjelentősebb összecsapása volt. A létszámbeli fölényben lévő Vörös Hadsereg a Sztálingrádi csatát követően fokozatosan szorította vissza a német és velük szövetséges csapatokat, kezdetben csak lépésről lépésre. Majd 1943-ban végleg átvéve a kezdeményezést a németektől egyre gyorsuló ütemben. 1944-ben Románia kiugrásával egyrészt a német Dél Hadseregcsoport egységei válságos helyzetbe kerültek (korábbi szövetségeseik ellenük fordultak), másrészt a szovjetek előtt megnyílt az út Románián keresztül Magyarország felé, akikhez immár a románok is csatlakoztak gyors átállásukat követően.

A 2. Ukrán Front 1944. október elején érte el az Alföldet. A debreceni páncéloscsata befejezését követően Sztálin Budapest mielőbbi elfoglalását jelölte ki célként a Magyarország területén küzdő csapatai számára, majd ezt követően Bécset nevezte meg a következő célpontnak. Budapest ostroma azonban még nem volt törvényszerű ekkor. Az első támadás Budapest elfoglalásáért 1944. október 29-én indult, de kifulladt. Budapest ostroma még váratott magára.

A második támadás

Sztálin az előző támadás sikertelensége nyomán belátta, hogy a 2. Ukrán Front nem rendelkezik elég erővel a második offenzíva végrehajtásához, ezért a 4. Ukrán Front csapataiból csoportosítottak át erőket az újabb támadáshoz. A románok bevetésére is ezért volt szükség, nem rendelkeztek a támadók kellő élőerővel Budapest elfoglalásához. Két irányból akarták átkarolni a fővárost a pesti oldalon, ebből a déli átkarolás járt nagyobb sikerrel: át tudtak kelni a Csepel-szigetre és eljutottak a Királyerdőig, ahol november végén megmerevedett a front. Az eredmények azonban így a várakozások alatt maradtak, Sztálin elégedetlen volt, és elrendelte, hogy a 3. Ukrán Front, amely Belgrádnál harcolt, a továbbiakban ne nyugat, hanem észak felé támadjon Magyarországra a Dunántúlon át, támogatva ezzel Budapest elfoglalását. Budapest ostromának lehetősége ekkor már kezdett egyre közelebbinek tűnni. December 1-jén a 3. Ukrán Front már Szekszárdon járt, ugyanakkor a 2. Ukrán Front támadása is folytatódott Budapest körül, északon Vácnál kijutottak a Dunához december 9-én. Ezzel a bekerítés a pesti oldalon megvalósult – már csak a Dunántúlon keresztül volt kapcsolata a hátországgal Budapestnek, Budapest ostroma immár csak rövid idő kérdése volt már.

Budapest bekerítése (Budapest ostroma megindul)

A harmadik támadás Budapest ellen már összehangolt akció volt, és azt célozta, hogy befejezzék Budapest bekerítését, majd néhány napon belül birtokba vegyék a várost. Az offenzívát december 20-án indították. December 23-án elesett Székesfehérvár, Érd, Bicskét 10 km-re közelítették meg a szovjet csapatok. A pesti oldalon eközben folytatódtak a támadások a 3. Ukrán Front dunántúli támadásával egyetemben, a Pestet körülölelő Attila-vonalakból az Attila I. állásait addigra áttörték, és már az Attila II. vonalán folytak a harcok. December 24-én az első szovjet élek behatoltak Budára Budakeszi felől, ezzel elérte a budai oldalt a háború. Majd december 26-én elesett Esztergom, és ezzel bezárult a főváros körüli ostromgyűrű és megindult Budapest ostroma.

(Budapest ostromát nevezik második Szálingrádnak is. A két városban lefolyt helységharc között a párhuzam találó ugyanis mindkét ütközet a II. világháború kiemelkedő összecsapásai közé tartozik, melyekre mindkét esetben politikai és nem katonai okokból került sor. Budapest ostroma előtt azonban a város lakossága élte a hétköznapjait, mikor bekerítésbe került és megindult az ostrom, melyre nem volt felkészülve. )

Budapest ostroma során a harcokban részt vett 92.000 főnyi német és magyar védő nézett farkasszemet 176.000 szovjet és román támadóval. Az ostrom kapcsán érdemes figyelembe venni, hogy az 52 napig tartó hadművelet a II. világháború egyik leghosszabb helységharcának számított. Bécs alig 6 napig, Berlin pedig 14 napig tartotta magát a Vörös Hadsereggel szemben, bár egyik város sem volt előkészítve tartós védelemre. Nem úgy Königsberg, melyet 130.000 fős német erő védelmezett, több előre kiépített védelmi állásrendszerrel 77 napon át, a 250.000 fős szovjet támadó erővel szemben. Budapest ostroma esetében a harcok elhúzódásának oka, a védelem elszántsága mellett, a három felmentési kísérlet (Konrad hadműveletek) volt, melyek az utolsó nagy német ellentámadásoknak is számítottak, ugyanakkor jelentős szovjet erőket kellett ezek miatt kivonnni Budapest ostromából.

Az csata következményei

Az ostrom eredményeként az egykor csodált főváros romokban hevert. Az akkori főváros területén található 39.600 épületből az ostromot követően: 1.500 teljesen megsemmisült, 9.100 súlyosan sérült, 18.600 pedig sérült volt. A legsúlyosabban a Várhegy sérült az itt lévő 6.500 lakásból mindössze 1.400 maradt ép Budapest ostroma után. Budapesten házakban és épületekben esett kár teljes értéke 1938-as pengőben: 1.266.508.000 pengő volt (5 pengő = 1 dollár).

Budapest ostroma során a főváros védői szinte teljes egészében meghaltak vagy hadifogságba kerültek (sebesültek, egészségesek). Az ostrom hevességét jól jellemzi, hogy a városon belüli harcok során csak a kieső német védők száma heti szinten elérte a 3000 főt, ami a nyugati fronton elszenvedett német heti veszteségek háromszorosa volt. Szovjet oldalról szintén kiemelkedően nagy veszteségek voltak. Pontos adat csak a fővárosban elszenvedett veszteségre nem áll rendelkezésre, de becslések szerint 95.000 fő körüli lehet a szovjet veszteség halottakban és sebesültekbenés ebben még nincsenek benne a románok veszteségei.

Az elképesztő veszteségek ellenére több ezer német és néhány száz magyar katona, valamint civilek kijutottak a budai hegyekbe. Az erdőben nem üldözték őket szovjet csapatok, de a zsámbéki medence nyílt terepén már csak keveseknek sikerült átjutniuk. Az éhségtől és hidegtől szinte félőrült kitörők egy része még a budai hegyekben feladta a küzdelmet. Billnitzer vezérőrnagy volt az egyetlen tábornok, aki túljutott a hegyeken és csak Perbálnál esett szovjet fogságba.

A legnehezebb feladat a német vonalak előtt húzódó, kb. 5-10 kilométer széles nyílt terepen való átjutás volt. Otto Kutscher és Adolf John azon kevesek közé tartozott, akiknek ez is sikerült.

Kutscher így emlékszik az utolsó méterek megtételére:

"Hirtelen két világítórakéta szállt fel. Ezek csak a mieink lehetnek. Már el is értük az orosz lövészárkot, amikor ránkkiáltottak. Erre azonnal megnyitottuk a tüzet kézifegyvereinkből, és akinél még volt, az bevágta a lövészárokba az utolsó kézigránátot. Amilyen gyorsan csak tudtunk, átugrottunk a lövészárkon és akkor kezdtek el az oroszok is lőni ránk. Egy kézigránát éppen köztem és Schöning alezredes, a csoport vezetője között landolt. Schöning megsebesült a jobb lábán, én egy nagyobb repeszt kaptam a bal combomba. Kúszva és bicegve jutottam még néhány métert tovább, mígnem két katona el nem kapott és a saját vonalakhoz nem vitt. A kötözőhelyen tört aztán ki rajtam a megváltott zokogása. "

A kitörni próbáló 40.000 katonából kevesebb mint két százalékuk, 624 fő jutott át a szovjet ostromgyűrűn. Mintegy 20.000 ember elpusztult, a maradék - részben sebesülten - fogságba esett, és ebből a fogságból sokan nem tértek vissza.

Mivel a harc szó szerint a lakosság feje felett folyt, az eseményeknek több mint 800.000 szemtanúja maradt. Az ostrom kataklizmáját érzékelteti, hogy élménye kitörölhetetlenül ott van mindenkiben, aki átélte, akár kisgyerekként, akár családfőként. A harcokat átélt német és magyar katonák számára Budapest ostroma minden korábbi bevetésük szörnyűségeit felülmúlta.

Forrás: budapest-ostroma.hu, epa.oszk.hu, wikipedia.hu.

30 hozzászólás

 • ko-pi #5 2017. december 26. 10:00

  6
  @Jabberwoky: Kitörés 60-35-25 Emlék- és teljesítménytúra - Börzsöny Akciócsoport - www.kitorestura.hu
  Előtte ajánlom a megemlékezést, ha lesz. Bár annak megtartása, ideje, helye kétséges. Jó képet mutat a demokráciáról. Ja és ajánlom a Világ-panoráma kitörésről készült részeit is.
 • jk88 2017. december 26. 10:30

  7
  És így nullázták le Európa egyik legszebb városát a hős "felszabadítók". Meg a qrva anyjukat, remélem azóta már a pokolban rohad az összes.
 • jk88 #3 2017. december 26. 10:32

  8
  @ko-pi: Csak nem annak a gerinctelen gané német bábnak a nevére gondolsz? :)
 • kisokka #4 2017. december 26. 10:38

  9
  @EDT: Érdekes könyvnek tűnik, beszerzős lesz like
 • ko-pi #8 2017. december 26. 11:02

  10
  @jk88: egyik jelződdel sem értek egyet.
 • Clark Kent #3 2017. december 26. 15:13

  11
  @ko-pi: Én még csak nagyjából három éve túrázom.Tavaly előtti volt az első kitörésem, az utolsó előtti ellenőrzőpontnál kb. a végkimerülés szélén voltam.Egy méterrel sem volt több a lábaimban.
  Az ideire készültem, rengeteget túráztam előtte és mentálisan is igyekeztem ráhangolódni.Az első 30km meg se kottyant, élveztem minden percét.De aztán jött a Solymár előtti szakasz.Végig tükör jég, szakadékok, mély patakmeder, egymásba kapaszkodó emberek, kéz/csukló/kucscsontörés hegyek.Solymárnál amint megfordult a mentő, már vitte is a következőt.Ráestem többször a derekamra, meg is roppant, a söröm is kidurrant a táskában. :-) Itt kiszálltam.
  Mondjuk összetartásból jelesre vizsgáztak az emberek.Vigyáztak egymásra, egymást segítették sokszor magukkal sem törődve.
  Persze mindkét túra örök emlék, de nagyon szeretném már végigcsinálni, becsoszogni Szomorra, átvenni a felvarrót és
  ezzel is fejet hajtani a hősök előtt.
 • ko-pi #11 2017. december 26. 21:11

  12
  @Clark Kent: mindig van több a lábaidban, csak fel kell spanolni magad valami számodra fontossal. Tényleg fejben dől el. Ezt az 1. Kitörésen tapasztaltam meg először. Volt olyan szakasz, amikor 2 cm-ket léptem, csoszogtam, aztán felnyomtam magam és szinte futottam. A tükör jég tényleg durva volt. Remélem, következőre sikerülni fog. Fel ne add az utolsó előtti ellenőrző pontnál. Onnan csak egy nagy fel-le és Szomor. Majd odaköszönök, ha látok valakit nagy S betűvel a mellkasán. :)
 • Pepejoe 2017. december 26. 22:05

  13
  Szerencsére sokba került az ostrom az oroszoknak de főleg a gyávaszar dörgölőző román férgeknek, akiktől olyan messze a "gerinces" jelző, mint olasztól a szuronyroham (ahogy mondani szokták)
  Azt sajnálom, hogy a dögük azóta szennyezi a földet minálunk. Az összeset ki kéne szedni és tejesládákba pakolva visszaküldeni DHL el ajánlva.
 • [ törölt felhasználó ] 2017. december 27. 11:10

  14
  like like like like like like like like like like
  like like like like like like like like like like
 • Aztaaaa.. 2017. december 28. 02:13

  15
  Nem tudom minek magasztaljátok ezt a kitörést, hiszen ez a magyar történelem egy szégyenteljes eseményének mozzanata. A képekhez csak annyit, hogy nem mind Budapest ostroma. Azt például, nem tudom, hogy hogyan jön ide Újvidék bombázása. Ennél a képnél sem időben, sem térben nem stimmelnek a dolgok. De időben szintén nincs rendeben Csepel, a lágymányosi Déli vasúti összekötő híd, illetve a szabadkikötő bombázása sem mert, azokat Budapest ostroma előtt több mint fél évvel bombázták. A románokról meg csak annyit, hogy valóban egy megbízhatatlan fél, hiszen történelme során nem sokszor fordult elő, hogy ne árulták volna el a szövetségeseit. Viszont, nekem úgy tűnik, hogy több eszük volt mint nekünk. Magyarország egyébként sosem volt csatlósa a hitleri Németországnak. A Barbarossa tervben csatlósként Olaszország, Finnország, Szlovákia és Románia szerepelt. Románia és Szlovákia egyértelműen feltételként Magyarországgal szembeni területi követeléseik végrehajtását jelölték meg. Hitler egyáltalán nem számolt a magyarokkal. Kassa bombázása ürügyén Bárdossy, hadviselő félként belerángatta Magyarországot a háborúba. Minket nem hívtak, hanem oda pofátlankodtunk. Miért fontos ez? Azért mert sokan nem tudják, hogy 1941 júniusában Molotov szovjet külügyi népbiztos, tájékoztatta Bárdossyt, hogy Sztálin Magyarországgal semlegességi szerződést kötne (azaz nem azt kérte, hogy harcoljunk az oldalán), ennek fejében tudván a szlovák, illetve a román követelésről Hitler felé, megfordítaná a dolgok menetét és ezzel a két országgal szemben visszaállítaná a Trianon előtti határokat Magyarország javára. Azaz a Felvidék és Erdély visszakerülne hozzánk. Természetesen Bárdossy erről elfelejtette tájékoztatni Horthyt illetve a törvényhozást. Persze a háborúnak ebben a szakaszában, merész döntésnek számított volna elfogadni Sztálin ajánlatát, hiszen Hitlerék szárnyaltak ekkor még, bár a francia ellenállás megerősödése, az USA hadba lépése erősen megkérdőjelezte a további sikereket. Azt is tudni kell, hogy Magyarország támadása ellenére Sztálin a későbbiekben is tartotta magát a megállapodás mellett, amit mi megfontolásra sem méltattunk. Eljött viszont egy fordulópont 1944 március 19. Németország megszállta Magyarországot. Ekkor Hitler úgy gondolkodott még, hogy ha nem megy simán a megszállás, akkor eláll tőle. Nem kívánt nagyobb katonai erőt Magyarországra mozgósítani, hadosztályokat ide vezényelni fontosabb területekről. Egy esetleges ellenállás, átírhatta volna a magyar történelmet. Nézzük az évszámokat. ekkor március 19-e van. Mikor áll át Románia? 1944 augusztus 23! Bőven lett volna idő Sztálinnal felmelegíteni Erdély és a felvidék kérdését, úgy, hogy már csak a hülye nem tudta ekkor, hogy Németország elveszett. Sztálinnak egyébként teljesen mindegy volt, hogy a befolyási övezetében Erdély hova tartozik. Neki többet jelentett volna az a tény, hogy nem kell Budapesten annyi veszteséget mind emberben, mind hadianyagban és időben elviselni. Mivel a románok átálltak, így Erdélynek végleg lőttek. Tudom, hogy most jönnek azok a felvetések, hogy így is, meg úgy is a Szovjetunió leigázottjai lettünk volna. Igen, ez tény, csak nem mindegy, hogy amikor ismét független államok lettünk a románokkal karöltve, akkor Erdély kihez tartozik. Budapest ilyen szintű védelme, eleve baromság volt. A sok hülyének köszönhető, akik nem látták be, hogy ez egy értelmetlen vérontás, a Szovjetek így, úgy is beveszik Budapestet. Innentől kezdve a kitörés eseménye is ennek az idiotizmusnak része. Ettől függetlenül a nagy Szovjetunió csicskása lettünk, bár jobban örültem volna, ha úgy lettünk volna azzá, hogy Erdély közben hazakerül.
 • _V_ #15 2017. december 28. 10:11

  16
  @Aztaaaa..: Igaz, amit írsz, egyet értek veled. A képekért pedig elnézést. Ezért könyörgök két éve Cadnek, az adminnak, hogy legyen végre utólagos hozzáférés, mert akkor az ilyen esetekben javíthatnám a posztot. És nekem is szar érzés mert hiteltelenné teszi a posztot.... De azért köszi, hogy fehívtad rá a figyelmemet ! Utána néztem és az az amerikaiak műve volt B24 liberátorokkal.

  A védő katonákat viszont nem vetném meg, ők igazi hősők ! Ők annyit tudhattak, hogy ellen kell állni és abban hősiesen helyt álltak !

  A politikusok meg ? Mindig hülyék és gusztustalanok voltak...

  (Amúgy nem Kállay volt az, aki titkon szövetkezett a szovjetekkel ? )
 • Clark Kent #15 2017. december 28. 12:29

  17
  @Aztaaaa..: „Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig születnek újak”

  Tudtommal senki sem beszélt itt a balf*sz politikai döntésekről."Csak" azokról a hős katonákról akik a végsőkig kitartottak.Nem okoskodtak a jó meleg szobában, nem a politikai döntéseken morfondíroztak, hanem tették a dolgukat.
  Ahogyan Árpi is írta, 52 napig tartották fel az oroszokat leírhatatlan körülmények között.

  A románokról meg csak annyit, hogy nem eszük volt, hanem a gerincük hiányzott mint mindig.
  ”Két dolgot gyűlölök ezen a világon: ha valaki nem tiszteli a másik nemzetet... ”és a románokat.Undorító egy népség.
 • Aztaaaa.. #16 2017. december 28. 13:08

  18
  @nagyarpi0011: A katonák valóban hősök voltak, hiszen ők csak annyit tudtak, hogy jön egy tudatlan, brutális orosz hadsereg, akik megerőszakolják asszonyaikat, leányaikat. Megölik, elhurcolják a férfiakat. A történelem eseményeiből tudjuk, hogy ezek a félelmek nem voltak alaptalanok. Természetesen nem a katonák a felelősek azért, hogy teljesen feleslegesen szétrombolták Budapestet. Tudta egyébként Hitler is, hogy Budapest elfog esni, hiszen ekkora túlerővel szemben ez borítékolva volt, Hitler csupán időt akart nyerni, és nem érdekelte, hogy mi lesz a várossal. Igen, a kiskatonák és közvetlen feletteseik, műveleti tisztek, akik fegyverrel a kézben védték a hazát, ők hősök. A nemzetvezetőjük Szálasi Ferenc pedig kisnyúl módjára menekült, még véletlenül sem tartózkodott Budapesten. Először Farkasgyepű, majd Brennbergbányán végül Kőszegen volt a főhadiszállása. Nehogy véletlenül a harcok közelében legyen. Hitler legalább végig a nemzetével volt, nem hagyta el Berlint. érdekes esemény volt egyébként Szálasi és társai kivégzése is. Az új hatalom arroganciájára volt jellemző, hogy a kegyelmi kérvények tárgyalását már Szálasiék kivégzése után tartották meg. Kállay személyét illetően is igazad van. Reálisan látta a történelmi eseményeket, Olyan ember volt, akit a hatalom nem érdekelt, úgy kellett rábeszélni, hogy miniszterelnök legyen. Nem dőlt be a német propagandának, tisztán látta, hogy a Harmadik Birodalom kérész életű. Tárgyalásokat kezdeményezett a szövetségesekkel, illetve az angolokkal. Tárgyalások folytak a magyar diplomácia részvételével Törökországban, Stockholmban, Bernben és Lisszabonban. Amit szintén kevesen tudnak, hogy 1943 szeptember 19-én titkos fegyverszüneti megállapodás jött létre Magyarország és Anglia között. Bár, ezt Kállay sosem írta alá a "feltétel nélküli fegyverletélel" szövegezés miatt, hiszen ebben az esetben az ország újra feladná a függetlenségét. Fontos, hogy nem egy beszari politikus volt, hiszen nem teljesítette a németek 3 fontos követelését. Nem szállított gabonát a harmadik Birodalomba, nem egészítette ki a 2 magyar hadsereget, és nem deportálta a < moderálva >ságot, illetve nem vezette be a kötelező sárga csillag viselését. Hozott ugyan látszat törvényeket a < moderálva >ság ellen is, például: nem vásárolhattak földet, de mint mondta akkor, az elefánt nem pusztul bele egy bolha csípésébe. Azaz a < moderálva >ságnak ez volt akkoriban a legkisebb problémája. Kállayt a az SS-alakulatok elakarták fogni, ami nem sikerült nekik, hiszen Kállay a török nagykövetségen talált menedéket. Később, amikor Szálasi a kiadatását kérte a törököktől, Kállay önként feladta magát a nyilasoknak. Deportálták, több koncentrációs tábort is megjárt, viszont túlélte a világháborút. Igazi magyar ember volt.
 • Aztaaaa.. #17 2017. december 28. 14:31

  19

  @Clark Kent: Nem tudsz dolgokat értelmezni. Nekem nem a hős katonákkal van bajom, hanem azzal, hogy amúgy is egy felesleges vérontás volt, illetve azzal van bajom, ahogy játsszátok itt a kitörésdi emléktúrát. Közötök sincs azokhoz az emberekhez, akik ott meghaltak a semmiért. Nektek csak egy dolog a fontos! Valamilyen indokkal újfasiszta módon viselkedni, felhasználva és meggyalázva azoknak az embereknek az emlékét, akik ezeknek az eseményeknek az áldozatai voltak. Azt hiszem, hogy a csatolt képek mindent elárulnak. Vagy mégis , szerinted normális dolog horogkeresztes bélyegzővel ellátott teljesítés igazolás? Nem helyes, hogy ezen az oldalon egyre több a zsi-dózás, illetve a ci-gányozás. Vannak erre más oldalak is, vagy kérjétek a felvételeteket a Jobbikba. Ott van már tapasztalat ezekben a dolgokban. Egy igazi keresztény ember nem így gondolkodik, ahogyan ti.
 • Aztaaaa.. 2017. december 28. 14:32

  20

 • jk88 #10 2017. december 28. 16:56

  21
  @ko-pi: Olyanok is vannak, akik azzal nem értenek egyet, hogy a Föld nem lapos, ennek ellenére mégsem az...
  Na, inkább tessék egy előnyös kép a főnökről. :)
 • Clark Kent #19 2017. december 28. 17:06

  22
  @Aztaaaa..: :-)

  Te nem tudsz dolgokat értelmezni.Ha valahol láttad, hogy én < moderálva >ztam, < moderálva >oztam akkor közöld légyszíves, hogy hol.Nem fogsz ilyet találni.Soha nem tettem ilyet, rohadtul nem ilyen vagyok.
  Mi a baj egy történelmi túrán ezekkel a jelképekkel?Egy pillanatra azt hittem a te teljesítéseidről raksz fel képeket.Megörültem, hogy olyan dologról beszélgetünk amit ismersz is belülről.De ha csak a fotelből és főleg tudatlanul, az emléktúrát és (engem sem) ismerve feltételezel dolgokat akkor hogyan érthetnéd?! Mit gondolsz, ott karlendítésekkel nyilas indulókat énekelve masírozunk?????
  Ezek a jelképek is a történelem részei és nem látok semmi kivetni valót benne.

  Egyébként a gyűlölködők gyűlölése semmiben sem különbözik az eredeti problémától.......ezt a dolgot már sokszor láttam itt nálad.Kicsit elgondolkodhatnál rajta.
  És most légyszíves köss bele minden szótagba amit írtam!
 • Clark Kent 2017. december 28. 17:10

  23
  Árpi!!!Ne haragudj, nem akartam széttrollkodni ezt a fasza kis irományt.
 • _V_ #23 2017. december 28. 17:49

  24
  @Clark Kent: Ugyan ! Dehogy trollkodtad szét ! Senki nem trollkodta szét ! Engem mindenkinek a véleménye és meglátása érdekel ! Örülök, ha hozzászóltok ! :)
 • Aztaaaa.. #22 2017. december 28. 18:17

  25
  @Clark Kent: Valószínű, hogy félreérthető voltam. A zsi-dózást, meg ci-gányozást nem rád értettem, hanem azokra a hozzászólásokra, melyek más posztoknál, most már egyre sűrűbben megjelennek. Nem fogalmaztam világosan, ezért elnézést kérek. Mint minden túrán, természetesen ott is jó a hangulat. Viszont ez nem megemlékezés, ez egy gyalázat és szégyen a hősi halottak részére. Amennyiben emlékezni akartok, vegyetek egy koszorút és írjátok rá, hogy a kitörés hős katonáinak emlékére! A kitörésre emlékezni, mint csodálatos eseményre, eleve baromság. A kitörési kísérletnek is köszönhető, hogy a szovjetek még nagyon intenzitással támadták Budapestet, és tovább nőtt a civil áldozatok száma.
 • Clark Kent #25 2017. december 28. 19:14

  26
  @Aztaaaa..: Voltak évek, amikor nem csak a megemlékezésről szólt a dolog.Azok a történések/felhangok tényleg nem odaillőek voltak.Ebből én már nem sokat látok.Veszünk koszorút is, útközben a katonasíroknál gyújtunk egy-egy mécsest, fejet hajtunk, akad aki még imádkozik is.Nem tudnék szebb módot arra, hogy megemlékezzek róluk.
  A végsőkig kitartottak, és én ezt messzemenőkig tisztelem.Ők tették amire felesküdtek, védték a hazát az életük árán is.
  Ez már csak manapság csodálatos dolog, akkor nem is volt kérdés, hogy ezt kell tenniük.Ha ez baromság, akkor jó lenne ha mindenki ilyen barom lenne majd mellettem a lövészárokban. (ha úgy alakul, ne legyen ilyen)

  A történések, mint minden a felső vezetés felelőssége.Ne most össze azzal, hogy egy honvéd azt teszi amire felesküdött.Szerintem ez teljesen más téma.

  De örülök, hogy úgy látszik több dologban egyetértünk.Tényleg.
 • ko-pi #26 2017. december 28. 20:33

  27
  @Clark Kent: évekig csak a megemlékezésekre jártam, mert túra még nem is volt. Vagy csak egy nagyon kis csoport csinálta. Semmi olyanra nem emlékszem, ami nem odaillő lett volna. (Mármint a megemlékezők részéről. Az ellenség viselkedése más tészta.) Sőt, egészen felemelő. Persze a másik oldalt ugyan úgy felidegesít, mint engem a fentiek.
 • ko-pi 2017. december 28. 20:42

  28
  Aztán, rólad meg kálmánolga atv-s ajvékolása jut eszembe tavalyról, vagy tavaly előttről: ezek ss egyenruhában túráznak... és rákeres a képre... SS egyenruhában ez egy SS egyenruha... Szánalom.
 • Aztaaaa.. #26 2017. december 30. 02:10

  29
  @Clark Kent: Amennyiben ezeken a túrákon már nincsenek jelen azok "történések/felhangok", akkor minden rendben. A hősökre emlékezni, tisztán és alázattal az becsülendő dolog. Én attól féltem, hogy ezt is beszippantja a szélsőjobb, és csak ürügy egy kis karlendítésre. Úgy látom, teljesen félreértettelek, bocsánat érte.
 • Clark Kent #29 2018. január 3. 14:42

  30
  @Aztaaaa..: Semmi gond, örülök, hogy megértettük egymást! :-)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
Belépés, vagy ingyenes regisztráció!