Vigyázat! Cookikat tolunk! Adatvédelem.
A harckocsizó
Német származású harckocsizó Joachim Scholl SS Hauptsturmfürer [Százados] a III. Birodalom szárazföldi haderejében teljesített szolgálatot, mint a Waffe-SS Das Reich Páncélos Hadosztály 8. század majd 102. Das Reich Páncélos - Tigrisekből álló - hadosztály harckocsi parancsnoka. Tigris I. harckocsival 42 győzelmet tudhat magáénak mielőtt kanadai katonák fogságba nem ejtették a nyugati-fonton. A lenti naplóbejegyzéseket az a bizonyos Kurszk környékén írta.

A hadosztály

Das Reich SS-Páncélos Hadosztály - Alakult: 1934. Nemzetiség: német. Névadó: A Birodalom. Lovagkeresztek száma: 69. Jelvénye: Fekete alapon két egy más melletti ezüst Segel (Solivo)-rúna a bizonyos "SS-jel".


Korábbi elnevezései: 1939. október 10. – SS-Verfügungstruppen-Division. 1940. április 1. – SS-Verfügungs-Division. 1940. december 1. – SS-Division Deutschland. 1940. december 21. – SS-Division „Reich”. 1942. május – SS-Division „Das Reich”. 1942. december 1. – SS-Panzer-Grenadier-Division „Das Reich”. 1944. január – 2. SS-Panzer-Division „Das Reich”.

Parancsnokai:

1. ) Paul Hausser SS-obersgruppenführer (Vezérezredes), 1941 október.

2. ) Willi Brittrich SS-gruppenführer (Altábornagy), 1942.

3. ) Greog Keppler SS-brigadeführer (vezérőrnagy), 1943 [naplóbejegyzés idejében].

4. ) Heinz Lammerding SS-brigadeführer (Vezérőrnagy), 1944-45.

Alakulatai:

3. Deutschland SS-páncélgránátos ezred,

4. Der Führer SS-páncélgránátos ezred,

2. SS-páncélosezred,

2. SS-páncélos-tüzérezred.

Története röviden:

Kempf-páncélos csoport tagja, mint a Deutschland ezred a lengyelországi hadjáratban. Nagy veszteséget szenved, miközben elvágja a Varsó felé visszavonuló lengyel csapatok útját, de ezzel több német bajtársuk életét mentették meg a varsói harcokban a harckészségével felhívja magára a hadvezetés figyelmét. Nyugati hadjáratban már hadosztály. Jugoszláviai hadjáratban Belgrád vakmerő bevétele hozzájuk kötődik. Az a bizonyos motoros akció. Keleti hadjárat megkezdésekor von Bock középső hadseregcsoportjában harcolnak. Byalostoki katlan. Gorkij elfoglalása. Kijev bevétele. Borogyinói ellentámadás elhárítása. Moszkva. Visszavonulva Rezsev-i (Rzsev) kiszögellés megvédése. 1943 Harkov térségi harcok. És most értünk Kurszki harcokhoz azaz a Citadella-hadművelethez. Megszokott harci teljesítményt nyújtott, sok harcászati sikerrel. Egy akkora kudarcban és baklövésben mint Kurszk és körülményei a kiszivárogtatás, szovjet előkészületek, kémek ez elgondolkodtató. Majd Dél-Franciaországban pihennek és feltöltik állományukat. Normandia. Falaisei-zsákból való sikeres kitörés. Ardenneki offenzíva. Magyarországi harcok. Bécs védelme. Legvégül visszavonulva a "Faterland" földjére Prágán keresztül az ottani véres felkeléskor civileket és ápolókat, sebesülteket mentenek. Öt hadszíntér, hét hadjárat.

Hadosztály szervezete:

Hadosztálytörzs: Hadosztályparancsnok, törzstisztek, térképész egység, híradós egység, hadosztály-kísérőegység, tábori-csendőr század.

Páncélosezred: ezredparancsnok, törzstisztek.

I. zászlóalj: 1-4 század, ellátószázad, műhelyszázad.

II. zászlóalj: 5-8 század, ellátószázad, műhelyszázad.

III. zászlóalj: 9-11 század, ellátószázad, műhelyszázad.

Gránátosezred: ezredparancsnok, törzstisztek.

I. zászlóalj 1-4 század.

II. zászlóalj 5-8 század.

III. zászlóalj 9-12 század.

Nehézlöveg üteg: .. .

Légvédelmi üteg: .. .

Utász század: .. .

Páncélos felderítő-osztály: .. .

Páncélos tüzérezred: .. .

Rohamlöveg brigád: .. .

Légvédelmi zászlóalj: .. .

Páncélos utászzászlóalj: .. .

Páncélos híradó zászlóalj: .. .

Ellátó osztag: 8 század teherautó.

Karbantartó osztály: .. .

Gazdasági osztály pékszázad: hentesszázad, szakácsok, tábori postahivatal.

Egészségügyi részleg: orvosok, ápolók-szanitécek, tábori kórház, mentő század.

A naplórészlet

1943. július 10. - "Ez az első csata, amelyben a Tigris Harckocsival veszek részt. Egész éjjel a kézikönyvet olvastam, újra és újra átnéztem. Végigvettem mindazt, amit a kiképzés során gyakoroltunk, tele volt a fejem a különböző harci helyzettel. Nagyon ideges vagyok. A Barbarossa megkezdése óta nem voltam így. A jobbik formámat fogom nyújtani, mást nem tehetek. "

1943. július 10. - "Az első harc, amelyben a Tigrissel részt vettem, eseménytelenül zajlott le. A löveg működése az első percekben igencsak megrémisztett minket, egyik-másik lövés nagyon megrázta a Tigrist, és ez nem tetszett. Kb. nyolc kilométert nyomoltunk előre, aknamezők és akadályok között, felettünk harci repülőgépek húztak el. Egész álló nap nem láttam egyetlen ellenséges tankot sem. Usha két találatot ért el, de én fogom gyorsabban elérni a századik találatot, mivel én, Gert és Uscha fogadtunk, hogy ki lesz a legeredményesebb közülünk a háború végére. Holnap ismét új nap köszönt ránk. "

1943. július 11-12. "Megvan az első találatom! Igaz, csak egy löveg vontató teherautó volt, de ez is találat. Karl a lövegkezelőm vagy harminc lőszert használt el, isten tudja, hol tanult meg irányozni. Uscha három újabb találatot ért el, a fronton van a piszok, és biztos jobb lövegkezelője van, mint nekem. Azt halottam, hogy ma négy tigrist vesztettünk és az aknamezőn. Ez aggasztó az előrenyomulás szempontjából, így ezentúl kicsit hátrébb fogok haladni, és Ulrich-ra hagyom a talaj alapon ellenőrzését. "

Meg. : 1943.július 13. Zitadelle-hadművelet lezárása de harcok folytatódnak.

1943. július 15. - "Micsoda nap! Úgy vélem, ma elkaptunk öt harckocsit, bár nem vagyok benne biztos, mert a levegő tele volt porral és harckocsik voltak mindenütt. Nagyon nehéz volt azonosítani a célpontokat. Majdnem kiadtam a parancsot, és tüzet nyitottunk egy Stugra, mert orosz egységnek néztem. Biztosan tudom hogy megsemmisítettünk egy SU rohamlöveget, alig ötven méterre volt, szembe velünk. A rohamlöveg darabokra szakadt, a darabjai pedig visszapattantak a Tigris orráról! Tiszta őrület, mondtam a kiképzés során, mikor figyelmeztettek minket a megfelelő távolság betartására. Nem gondoltam volna, hogy tényleg erről a távolságról beszélnek. Azt hiszem, megsemmisítettünk néhány AT löveget is. mivel Gert is, Karl is, ill. magam is tüzet nyitottam, és HE lövedékkel lőttük az állásaikat. "

1943. július 15. - "Újabb nap a pokolban. A kommunistákkal harcolni: maga a pokol. Megsemmisítettünk egy ellenséges gyalogsági oszlopot, amely a mi gránátosainkat próbálta meg bekeríteni. Mi a harckocsiban voltunk, de még így is hallottuk a csapataink örömkiáltását, ahogy a lövedékek becsapódtak az oroszok közé, és örömük nekünk is jól esett. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy a szanaszét repülő véres testrészek látványát egyáltalán nem élveztem. Bertie, a tüzér két hevedert lőtt üresre, szinte söpörte magáról a hüvelyeket. Ismét éjszaka van, megpróbálok aludni. Nem hiszem, hogy menni fog. Valószínűleg az elmúlt három nap során egyáltalán nem aludtam. "

1943. július 19. - "Ez a csata nem alakul kedvezően. Most hallottunk, hogy az orosz erők lényegesen nagyobbak, mint az korábban feltételeztük. Hallottam, hogy a Tigrissel harcoló alakulatok messze elől haladnak, és nagyon eredményesek, rengeteg ellenséges harckocsit lőnek ki. A helyzet kezd rémisztővé válni. Jelenlegi pozíciónk már a kommunista haderő vonalai mögött van. Tüzérségi és légi támogatást kell kérnünk, mert rettenetesen rosszul állunk HE lőszer terén, szinte az összes elfogyott. Elkaptuk őket egy lövészárokban, kereszttűz alá vontuk őket. Az MG-t és a He lőszert három ízben kell újratárazni. Sosem láttam még ennyi vért. Rosszul voltam, Bert pedig csak nevetett rajtam, egészen addig, amíg ő is meglátta rosszullétem okát. Sohasem felejtem el azt a napot. "

1943.július 20. - "Ma találatot kaptunk, egy AT löveg eltalálta az oldalpáncélt. Mind azt hittük, hogy felrobbant a lánctalp és vége a dalnak, de Robert azt mondta, hogy a Tigris még mindig jól vezethető. Uscha két körből kilőtte a löveget. Még mindig Prochorowkán kívül vagyunk. A kommunisták erős védelmet telepítettek a város kőré. Nem hiszem, hogy be tudnánk venni. Rengeteg rohamlöveget megsemmisítettünk. Uscha azt mondta, hogy ezt nem számolja bele a fogadásba, ami zavar engem, mert csak tíz találattal vagyok lemaradva tőle. "

1943.július 21. - "09.00. Ki hinné el, hogy vértől iszapos páncélosunk lerobbant. Robert azt mondta, hogy a váltómű. Vontatásra várunk, hogy visszavigyenek minket az álláspontra és a javítóműhelybe. Remélem, nem ragadunk le egy Panzer III-ban vagy valami hasonlóban, még várakozásra kényszerülünk.

10.45. Ebben a pillanatban az 503-masok egyik Tigrise vontat minket. Sokáig fog tartani, elég belegondolni, hogy a parancsnokukat megölték, így inkább magukra hagyom őket a gondolataikkal.

13.50, A szerelő műhelyben vagyunk. Körülbelül 8 Tigris van itt, különböző egységekből, mind javításra várva, némelyikük elég sok találatot kapott, meg is vagyok lepve, milyen szerencsénk volt volt eddig. Összefutottam Johan Foennel. Most végzett és most házasodott, a kínai lányt vett el, akivel Berlinben találkozott a főiskolán. Még csak húsz éves, bolondos fiú. Én nem akarok megházasodni a háború végéig, bármi történhet velem, akár meg is halhatok. A szerelők azt mondták nekünk akár három napot is várnunk kell rá, hogy megjavítsák a harckocsit. Jelentenünk kell a főhadiszállás felé, és pihenőre kerülünk. Kívánom, bárcsak képes lennék igazán pihenni, de még mindig látom magam előtt a szétroncsolt holtesteket a múltból"

1943. augusztus 21. - "A visszavonulás két napja végig harccal telt. Volt pár nehéz helyzetünk, de semmi olyasmi, amivel a Tigris ne tudott volna megbirkózni. Karl egész jó lövegkezelővé érett. Kicsit még mindig bizonytalan a nagyobb távolságra lévő célpontok esetén, de ma 1800 méterről kilőtte a Miki egeret. Egészen elbűvölt. További négy célpontot lőtt ki, mire a tüzérség észrevett bennünket. Ez volt eddig a legjobb napunk. Azt kívánom, bárcsak ne mondtam volna le idejekorán az Ushával kötött fogadást. Ő egy időre feladta a harcot, a futóművel kapcsolatos problémák miatt. Most fel tudnék zárkózni, mivel már 18 igazolt győzelmem van harckocsik ellen, és még 50 rohamlöveg és egyéb cuccot lőttem ki. Uscha azt mondta ő 30-nál tart, de tudom, hogy beleszámolta a rohamlövegeket is, szóval csalt. "

1943. augusztus 22. - "Ma két találatot is is kaptunk a frontpáncélzatra. Az egyik a vezetőnél, Robertnél csapódott be, mégis azt hittem, hogy vmi természetes baleset történt! Ennek ellenére nem szerettem volna mellette ülni. Egyre több bizonyíték mutatja, hogy egyetlen Miki egér lövege sem tudja átütni a Tigris páncélzatát. Karl ma további három rohamlöveget lőtt ki, meg egy csomó teherautót. Lassanként komoly tiszteletre teszünk szert, mint teherautó-ászok, egyesek felnéznek ránk, de mi inkább harckocsikat szeretnénk a győzelmi listán tudni. Megjegyzem, beszélnem kellene a főnökkel, hogy helyezzen minket előrébb. "

1943. augusztus 23. - "Ma végre kikerültem a frontvonalra, mert a vezérpáncélos, amelyet a fiatal Feongs parancsnokolt, elakadt a mocsárban. Az idióta! Kb. tíz találatot kapcsunk, hatalmas "klang" jelezte mindet, az egyik olyan hangos volt, hogy majdnem berepesztette a dobhártyánkat! Kilőttünk két Miki egeret, egy rohamlöveget és nagyjából öt teherautót. Úgy döntöttem, soha máskor nem máskor nem kérem arra a főnököt, hogy küldjön minket előre. Nevetett rajtam, és azt mondta, hogy nincs okom az aggodalomra. én aggódok. "

1943. augusztus 24. - "Az a hülye Foen már megint elsüllyesztette a Tigrisét, a jármű a lövegcső feléig elsüllyedt. A szerelők lecsupaszították a harckocsit, még mielőtt felrobbantották volna. Milyen pazarlás, mikor minden egyes hadrendben álló Tigrisre szükségünk van. Az enyém jelenleg szerelés alatt áll, kisebb problémák voltak az üzemanyaggal. Nem fog sokáig tartani. Beszéltem egy fickóval, aki az új párducokkal ellátott századnál szolgál, és azt mondták, hogy a Párduc, ha jól működik, akkor legalább olyan jó, mint az én Tigrisem. Én egészen addig kinevettem, még el nem mondta, hogy közel száz orosz harckocsit lőtt már ki. Bertie és Uscha azt mondták, hogy csak nagyzolt, mert csak a Tigertruppe ért el ilyen eredményeket, és a hadseregből csak Carius és Knispel állnak közel ehhez a számhoz. "

1943. augusztus 25. - "Nagy ütközet volt, elvesztettünk pár Panzer III-mat, de Tigrist egyet sem. Ismét hátul voltam. Talán nem pusztítok el annyi harckocsit, de legalább csak a géppuskák és a gyalogsági fegyverek tüzének vagyunk kitéve. Amikor a Tigris mozog nem hallani a lövedékek becsapódását, csak a nyomjelzőket látni ahogy felénk tartanak. Pár sorozattal viszonoztuk a tüzet, de ennél többet nem láttam. Azt gondolom, hogy az oroszok már félnek a Tigrisektől, mert valahányszor feltűnünk, ők elfutnak. Az élen haladó Tigrisek rengeteg rohamlöveget és Mikit lőttek ki. Uscha még pár dobozszerű KV-akármit is kilőtt. Azt mondja, nagyon könnyű célpontok, mert a magas felépítmény miatt kilométerekre látszódnak. "

Megj. :KV-2 típusról van szó valószínűleg.Továbbiak: KV-1,KV-2,KV-85.

1943. augusztus 27. - "Megint lerobbantunk, megint a meghajtással vannak a problémák. A motor sem működik túl jól, Robert azt gondolja, hogy túl sok por került a karburátorba. Én nem értek ezekhez a dolgokhoz, nem vagyok szerelő. Visszavontattak minket Harkovba. Ma este sörözni fogunk, már alig várom. "

1943. augusztus 28. - "Nem kaptam meg a sörömet. Kaptunk egy új Tigrist, egyből visszaküldtek minket. Az oroszok nagy támadásra készülnek a vonalaink ellen. A tüzérségünk már órák óta aktív. Nem szeretem a gránátokat, mert nem lehet ellenük tenni semmit sem. A mi tüzérségünk visszalő, remélem, eltalálják a szovjet lövegeket. Egy kis erdőben várunk, az utánpótlásként érkezett Thomasszal, és Paullal. Paul kilőtte az első KV páncélosát, Uscha igazat mondott, tényleg könnyű célpontok. Mi akkor lőttünk ki a miénket, miközben Paul újratöltött. Kilőttünk még egy pár rohamlöveget és egy egész sornyi teherautót, ahogy szoktuk. "

1943. augusztus 29. - "Ma Hátrálásra kényszerítettek minket. Az oroszoknak, úgy tűnik, kimeríthetetlen készleteik vannak, csapatokból is és páncélosokból is. Biztos hogy százával állnak rendelkezésükre a Miki egerek és a KV páncélosok. Nagyon megrémültem, ez volt az első alkalom, hogy halálfélelmem volt. Nem akarom, hogy Oroszországban temessenek el. Karl csak lőtt és lőtt, egészen addig, míg kifogytunk. Akkor visszafordultunk, és a saját vonalaink felé vettük az irányt. Az előretörő gyalogság adott át lőszert, hogy megvédhessük magunk. Nagyon tisztelem azokat az embereket. "

1943.augusztus 30. - "Tegnap hosszasan beszélgettem Uschával és Paullal a tegnapi eseményekről. Úgy gondolják, hogy több Tigrisre van szükségünk. Egyet értek velük. Megmutattam nekik azt a naplót, Paul azt mondta, hogy jó ötlet, de csak addig, míg nem jut az oroszok kezébe. Úgy döntöttem, hogy a naplót soha nem fog kikerülni a zsebemből. Uscha meg fogja kapni a Kiváló Harckocsizó kitüntetést, minket pedig háborús érdemrenddel fognak kitüntetni. Nagyon büszke vagyok erre. "

1943. október 3. - "Újabb nagy ütközet. Lassan elegem van ebből a védekező harcolásból. Annak ellenére is, hogy így könnyebb kilőni az ellenséget. Bertie egyre jobban tudja álcázni a Tigrist. Ma fagyott. Három kabát is van rajtam, de annyira hideg van, hogy gondot jelent az írás, mert az ujjaim merevek. "

1943. október 5. - "Még mindig a régi álcafestés van rajtunk, de a lehulló friss hó szinte láthatatlanná tesz minket. Azt hallottuk, hogy ütközet lesz holnap, mert a felderítőink láttak egy gyülekező orosz csapatot tőlünk keletre. Fel nem tudom fogni, hogy ezek az oroszok hogy képesek a harcra összpontosítani ilyen időjárási körülmények között. "

1943. október 6. - "Úgy tűnik a felderítőknek igazuk volt. Az álnok oroszok ma reggel megpróbáltak lerohanni minket. Úgy néz ki, az álcánk jól működött, rengeteget elkaptunk közöllük a géppuskáinkal, még mielőtt egyáltalán észrevették, hogy hol vagyunk. Szerintem azt gondolták, hogy csak egy géppuskából álló hálónak ütköztek. mert Miki egerek egészen addig felénk tartottak, míg Paul és mi felfedtük magunkat. Egyenesen nekik mentünk, és kilőttük közülük három hármat még mielőtt visszavonultak volna, és mi üldöztük őket egészen a gerinc pereméig, majd a gyalogságra hagytuk őket. Még akkor is tüzeltünk rájuk, de azok a T34-esek pont olyan gyorsan haladnak hátrafelé, mint hogy előre. Átgázoltunk a gyalogságon, akik nem voltak elég gyorsak, a páncélos orrát és a lánctalpakat fagyott vér borítja. Mily győzelem a Das Reich 8. század számára!"

1943. október 8. - "Mindannyian a fentiek kezében vagyunk. Újabb orosz kozákok érkeztek a vonalakhoz. Borzasztóan felforrósodott a géppuska csőve. Uscha azt mondta, hogy a homlokpáncélnál lévő cső olyan vörös volt mint a kommunisták zászlója. Fell kell jegyeznem, hogy miután holnap visszatérünk a főhadiszállásra, ki kell cserélni a géppuskánk csöveit. Bertie panaszkodott, hogy mindig nagy hidegben kell kimásznia az álcázás miatt. Mondtam neki, hogy ő a legfiatalabb, és neki van a legalacsonyabb rendfokozata, szóval ez az ő dolga. Öt percig hallgattuk a panaszkodását, majd kiküldtük, de utána kimentünk segíteni neki. Bárcsak ne tettük volna. Legalább egy órát vett igénybe, hogy ismét felmelegedjünk. "

1943. október 9. - "A Tigrisünk ma szépen lefagyott. Hozatni kellet egy lángszórót, hogy a futógörgőkre fagyott sarat és jeget felolvasszuk. Ulrich lopott egy hordozható melegítőt a Luftwaffe egyik álláspontjáról. Nem hiszem, hogy ezért hálásak lennének nekünk, de jól jön a harckocsiban. Megvannak az új csövek a géppuskához, és Paullal rajtaütöttünk egy orosz tüzérségi egységen. Annyira könnyű volt, csak felhajtottunk a gerincre és lőttük őket. Jó volt látni, ahogy azok az idegesítő lövegek darabokra robbannak. Igazán tetszett, ahogy a másodlagos detonációk során felrobbant a lőszerkészletük. Biztos vagyok benne, hogy ez sokakat elpusztított. "

1943. október 10. - "Paul és én azt a feladatot kaptunk, hogy még több tüzérségi századot pusztítsunk el. Adtak mellénk három féllánctalpast utászokkal, hogy segítsenek nekünk. A Luftwaffe felderítése két Sztálin-orgonával felszerelt század helyét, a gerincről tíz km-re, délnyugatra vannak.

Könnyedén kilőttük a rakétavetők állásait, és akkora tűzgömbbe borultak, hogy csak na. Paul azt mondta, hogy mókás alakzatba csoportosult teherautókat irányzott be, amelyek rakétákat hordoztak. Mindet kilőtték, egy hatalmas körben elolvadt a hó. Az utászok nagyon jól harcoltak a gyalogságuk is támogatta őket. "

1943. október 11. - "Teljesen befagytunk. A hőmérséklet 20 fok alá csökkent az éjszaka. A benzin megfagyott a motorban és a teherautók is jéggé fagytak. Dermesztő szél fúj. Nem hiszem, hogy az oroszok ma támadnak. Bár csak Afrikába mentem volna!"

1943. október 16. - "Még mindig be vagyunk fagyva. A hó annyira mély, hogy nehéz benne mozogni. A kozákok támadtak ma reggel,de visszavertük őket. Úgy hallottam, nemsokára visszavonnak minket Kiev környékére. Nagy melegítők vannak a Tigris mellett, próbálják kiolvasztani a páncélost. "

1943. október 16. - "Ulrich fagyási sérüléseket szenvedett. Szörnyen néz ki. A medikusok jól ellátták, de a bal kezét nem tudja használni. Ennek ellenére még képes működtetni a rádiót, és a géppuskát is. Kiengedtünk, és megsemmisítettünk egy tüzérségi egységet, amelyet az oroszok egy tanya mögött állítottak fel. Nagyon könnyű volt, mert az orosz teherautók folyamatosan járó motorjai akkora zajt csaptak, hogy nem hallottak minket, mikor közeledtünk. Alig három lőszer kellet hozzá és egy MG tár, és máris kisöpörtük őket. A gyalogság vagy tucatnyi foglyot ejtett. Néhányan közülük csak gyerekek. Ez reményt adott számunkra, mert ha oroszok gyerekeket küldenek a fontra, akkor biztos hiányt szenvednek normális csapatok terén. "

1943. október 24. - "A harc lecsendesedett ebben a régióban, úgyhogy vonattal Kiev felé tartunk. Nagyon sajnálom a szerelőket, akik kint a fagyasztó hidegben a lánctalpak cseréjén dolgoznak. "

1943. november 3. - "A vasútállomásról kifelé menet végig harcolni kellett, mert az oroszok jelentős betöréseket hajtottak végre. Jó a vezetésünk, de a helyzet nagyon nehéz. Éjszakai támadásra kaptunk parancsot. Eltekintve a hidegtől, itt nagyon szeretem az éjszakát, mert a hó miatt könnyű látni a célpontokat. Több célpontot is kilőttünk, előtte pedig letapostunk egy egész gyalogsági alakulatot, remélem, nem azok a gyerekek voltak akiket Bodruisknál láttunk. "

1943. november 5. - "Még egy napnyi kemény harc. 14 órája bevetésen vagyok. Az oroszok igencsak megnehezítik a dolgunkat, nem egy kéjutazás. Kilőttünk még két KV páncélost és egy rohamlöveget. Karl nagy távolságból kapta el őket. Egyre jobban lő nagy távolságra. Úgy tűnik vmi gond van a toronymozgató mechanizmussal. Felfedeztem egy célpontot, majd mire ráfordultunk, már el is haladt előttünk és a századunk másik harckocsija kilőtte. Robert úgy véli, hogy a hideg megfagyasztotta a kenőanyagot. "

1943. november 6. - "Ma nagyon benne voltunk a sűrűjében. Mindenhonnan oroszok jöttek. A Tigrisünk legalább 10 találatot kapott. Gyűlölöm ezt a klangó hangot. Jól harcoltunk, három T34-est lőttünk ki, és egy csomó teherautót, meg löveget. Ill. egy gyalogos egységes is, akinek később a tüzérségünk megtámadott. Majdnem eltaláltak minket is. Teljes volt a káosz odakint. A Főnök és Uscha gratuláltak nekünk, ő több harckocsit lőtt ki ma. Úgy gondolom, mégsem volt olyan jó ötlet az a második fogadás. "

1943. november 9. - "Nagyon büszke vagyok. Mind már említettem, kitüntettek a másodosztályú Vaskereszttel, amit a pár nappal ezelőtti bevetésen nyújtott teljesítményemmel érdemeltem ki. Uscha és Paul gratulált. Visszavonnak minket, mert a Tigrisekből saját századot állítanak fel. Úgy fognak ismerni minket, mint a 102. SS Das Reich. Az újonnan kapott plusz Tigrisekkel képesek leszünk átküzdeni magunkat, egészen vissza Moszkváig. "

1943. November 11. (Naplótól független)

Kijev környéki ütközetben páncélosa harcképtelenné vált. Mozgásképtelenné vált Tigris mert több lövedék leszedte róla a lánctalpat. Ilyenkor megszakad a lánc és letekeri magáról a tank a lánctalpat. A bevált taktika volt az oroszoknál és később az amerikai M4 Sherman (Tomy-kukta) harckocsizóknál ha Tigrissel találkoztak összpontosított tüzet nyitottak a lánctalpára és így az elakadt, persze ha alkalmuk volt rá. Gyakori jelenség ilyenkor, hogy egyik irányba elfordul a tank. Ha a baloldali lánctalp szakad baloldalra fordul, ha jobboldali jobbra. Elakadt nehéz páncélosokat bemérhette a tüzérség vagy a csatarepülők. Voltak kezdetleges orosz kb. 20 tonnával könnyebb tankok amelyeknek az összes kerekének volt meghajtása és így ebben a helyzetben is tudott mozogni szilárd talajon, a Tigris nem ilyen. A személyzet elhagyta a Tigrist, mentése és vontatása a harcok miatt lehetetlennek bizonyult. A tank harcállását elhagyva tűzharcba kerültek az orosz lövészekkel. J. Scholl a parancsnok lábán megsérült. Robert a vezető elesett a harcban. Bertie és Ulrich sértetlenül megúszták. Karl a lövegkezelő váll lövést kapott.

Berlini kórházban karácsonyoztak. Felépülésük után visszakerültek állományukba ami Olaszországban állomásozott. Innen Dél-Franciaországba kerültek, majd innen normandiai tartományába. Ny-i fronton kilőtték a tankját. Jellemzően rakétatalálatot kapott egy Mustáng vadásztól, rádiós/géppuskás és a vezető elesett, lánctalp és erőátviteli rendszer megsérült. Visszavonulás során szövetséges "brit gyarmati" kanadai lövészek fogságába kerültek. Naplóját amit tovább folytatott elkobozták és propaganda célokra felhasználták ugyanis H. Göringet bátortalan és túlsúlyos jelzővel illette benne mérgesen mert sok páncélost vesztettek a német csapatok az elégtelen légi fedezet hiányában bár az ellenséges légi fölényt ahogy csak lehetett orvosolta a német légierő parancsnoka . A naplót később visszakapta.

***

9 hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
Belépés, vagy ingyenes regisztráció!