Vigyázat! Cookikat tolunk! Adatvédelem.
Azaz, hogyan oltsuk zagyvasaggal azon tudatlanokat, akik meg a szavak jelentésével sincsenek tisztában. Pontos fogalmazás - Ezoterika, ezotéria vagy ezoterikus tanok.

CoronitaClassics youtube és facebook felhasználó - "Ezotéria-Ezoterika" című videójának szövege. [1]

Szöveg gépelt formában:

„Az igaz és valós történelmet sosem fogják oktatni, mert annak ismeretében az emberek könnyen rátalálnának arra a csoportra, amely több évezrede manipulálja őket. E csoportnak egyetlen célja van megbosszulni mind azt melyet az ő arany koruk halálát okozta. Amikor ti ezotériáról beszéltek akkor ti azt az összevissza-zagyvaságot majmoljátok, melyre ők oktatnak benneteket [megj. :idomítás] melyet exotériának[/span] hívnak. De annak is a félrevezetett formáját amikor is azt hitetik el veletek, hogy valami huszadik dimenziós entitást kell csatornázni a nagyszobába két gyertyával. Ez az emberek totális manipulációja. Pedig az egyenlet ettől sokkal egyszerűbb. Az [span.marker]ezotéria[/span] nem más mint egy kódolt szöveg vagy szöveg csoport lefordítása. Példának okáért említhetem azt hogyha valaki arról beszél milyen Budapestinek lenni akkor azt csak az érti meg aki ott született és/vagy lakott, lakik és belül lényében letudja fordítani ezt az érzést ez az ezotéria. Amikor két ember kódot, kódolt vagy akár fél szavakból is megértik egymást. Ez az ezotériai beszélgetésnek egy formája! Amikor egy bizonyos témakörről beszélve mások füle hallatára úgy képesek levezetni egy dialógust, hogy abból ismétlem abból az „embirka” [Értsd: profán hallgató, beavatatlan személy] egyetlen szót sem ért meg! Ez az ezotéria és nem az, hogy szellemek úszkálnak az éter bizonyos tájain és nem az amit a tévében láttok Lomini szektájának vezetésével amely valójában [span.marker]mágia[/span] és más néven [span.marker]modern kori agykontroll[/span] és tömeg manipuláció. Az ő újkorukba ahol majd mindenki tisztán látó és halló lesz miközben gyermeke napi egy dollárért műanyag lábelit gyárt a kínaiaknak. Tudatlanság és megvezetettség dühöng ezen birkák körében és ez mind az "egy idióta százat csinál"-nak a végeredménye. Elég egyetlen magát látónak v. nagy tudásúnak kikiáltó képzelgő és máris megtörténik a pillanatnyi katasztrófa melynek több tízezren esnek áldozatul. Nos hadd vezesselek be benneteket a valós ezotéria alapjaiba. Emlékeztetőül az ezotéria két vagy több fél közötti kódszavakban való kommunikálást jelent és most a legalapvetőbb ezotériai oktatásban lesz részed melynek nem más mint Atlantisz igaz története. Már több videómban próbáltam rámutatni erre a dologra de úgy látszik sokan nem figyeltek és romantikájukból kifolyólag a mai napig olyan elméleteket követnek vagy gyártanak eme lelki sivár egyedek melyek teljesen valótlanok és köpködik a szennyet amely nem más mint a nagy rend félrevezető információja. Igen, kemény szavakat használok, mert úgy tűnik csak a dráma ébresztheti fel elromantikásodott lényeteket. Tehát Atlantisz: [span.marker]Atlantisz[/span] valójában egy ideológia! Egy régen letűnt magas intellektuel alapú társadalmi rendszer volt [megj. : technokrácia & hierokrácia]. Megismétlem, egy társadalmi rend-szer volt. Helyileg véleményük szerint, titkos oktatások szerint valahol Dél-Amerika és Egyiptom között volt fellelhető eme társadalom. Még egyszer, társadalom. Nem ország, hanem társadalom. Tehát itt egy fogalomról van szó és tanairól, mindennapjairól stb. Mit tudunk Atlantiszról? Nos annyit, hogy elmosta a víz! De mit is jelent a víz az ő nyelvükön? Nos a víz az ő nyelvükön tömeget jelent! Azt a tömeget mely szerintük az a plusz felesleg, amelyet úgy hívunk a mai napig, hogy csőcselék. Vallás és állam, de milyen állam? Egy demokratikus és szocialista nézetű világrend! Ez pusztította el valójában Atlantiszt. A legkorábbi titkos társaságok már régóta megszállottan építik, ama tervet mely elpusztítja az ő társadalmuk ellenlábasát, amely tönkretette az ő aranykorukat és ez reprezentálva van a beavatásnál. A babiloni Hiram-A Biff képében. Aki a tudásnak és fénynek atya volt. És fáklyája a korai társadalomnak. És erre fel is esküsznek a beavatáskor miszerint elpusztítanak minden vallást és minden nációt kívülről és belülről! Átmentik a saját titkos tanaikat és [span.marker]szekuláris humanizmust azaz a világiasságot és azt oktatják a rabszolgásított tömegeknek hogy az ember egyenlő istennel. Remélem ez lelkileg felébreszt. William T. Still azok egyike volt akik közöttük ?min ügyködnek ezek az atlantisziak valójában és ezt könyvében le is írja melynek címe New World Order [New World Order: The Ancient pLan of Secret Societies. Huntington House Pub, 1990]. Egy több ezer éves terv melyet szájhagyomány útján, mondják, adnak a tagoknak és leírva szakban nincs. A cél egy egyetemes liberalista demokrácia létrehozása melyet a csak "nagy terv" de a "nagyvállalatként" is emlegetnek melynek valós ideológiai neve az "Új Atlantisz". Remélem most már értitek mit jelent valójában az ezotéria kifejezés. De ha még mindig nem tiszta olvassátok el mit jelent a metafora szó jelentése. "

Kifejezések:

Exoterikus: a kívülállóknak is hozzáférhető és érthető; közérthető, népszerűsítő. (kislekszikon.hu)

Exóterikus művészet: Közérthető, széles körökben terjesztésre szánt művészet. (kislekszikon.hu)

Exoterikus: Kívülállók számára is hozzáférhető, elérhető. (MTA- MÉK)

Ezoterikus: Csak a beavatottaknak érthető. (MTA-Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003. / 334. oldal)

Ezotéria (főnév) 1. Természetfeletti erőkkel kapcsolatos elképzelések összessége. 2. Titkos tan, amelyet csak a beavatottak ismerhetnek. (wikiszotar.hu)

"A titkos tanokra használt kifejezés, amelyet csak egy csoport beavatottjai számára ismeretesek, rejtélyes, okkult, rejtett", szemben az ún. exoterikus tanokkal (Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona, 80.oldal)

Ezoterika, ezotéria vagy ezoterikus tanok „a titkos tanokra használt kifejezés, amelyet csak egy csoport beavatottjai számára ismeretesek, rejtélyes, okkult, rejtett", szemben az ún. exoterikus tanokkal. (Ezoterika - Wikipedia)

Az ezoteria görög eredetű szó. jelentése mára erősen módosult. Manapság mindenféle okkult, nem evilági dolgokat szokás hozzá társítani. Holott az ezoteria eredetileg tudást jelent, mégpedig olyan tudást, amelyet csak egy bizonyos csoport ismerhet meg. Ez a csoport a beavatottak köre. (szabadkomuves.hu)

A metafora (ógörög: μεταφορά – átvitel) egyike a költői képeknek; összevont, egybecsúsztatott hasonlat, két fogalom, tulajdonság tartalmi-hangulati hasonlóságán alapuló szókép (ebben különbözik a metonímiától, amely inkább kapcsolódáson alapul). Két szerkezeti eleme van, az azonosító és az azonosítandó. A hasonlattól formailag annyiban tér el, hogy nincs benne valamilyen grammatikai jelzés. (Metafora - Wikipedia)


Metafora: Két fogalom tartalmi hasonlóságán alapuló szókép. (idegen-szavak.hu)

Metafora (főnév): Átvitt értelemben használt szó vagy kifejezés (kissé módosított jelentéssel) összehasonlítás céljából. (wikiszotar.hu)

Metafora: Olyan szókép, mely egy képet, fogalmat egy másikkal azonosít tartalmi v. hangulati hasonlóság alapján. Teljes a metafora, ha a képben kitették mind az azonosító, mind az azonosított fogalmat. (kislexikon.hu)

metaforikus (melléknév): Átvitt értelemben használt kifejezésre jellemző (stílus, kifejezés), ilyennel kapcsolatos (értelem, dolog), más jelentéssel használt (szó, kifejezés). (wikiszotar.hu)

***

Nincs hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
Belépés, vagy ingyenes regisztráció!