Vigyázat! Cookikat tolunk! Adatvédelem.

Találtam egy érdekes hozzászólást a 17. Magyar Sziget egyik videón rögzített kerekasztal beszélgetésének [1] videója alatt, amit a YouTube videó megosztó komment felületén volt látható. Ezt a hozzászólást szeretném most bemutatni. Mára már törlésre került - legalábbis eltűnt - de mivel nem mindennapi lementettem magamnak egy érdekes emléknek. Első ránézésre rendkívül primitív hangvételű, gondolatmenete zavaros, mondatszerkezete tagolatlan és írásjelei érthetetlenek. Komoly problémái lehetnek a hosszú magánhangzókkal, hogyha kedvtelés szerűen használja őket. Normál esetben az ilyen típusú kommentekkel nem foglalkozom, de meg akadt valamin a szemem. Ezt a ’valamit’ szeretném bemutatni ebben, a posztomban tanulságként mindenki számára.

A tárgyalt részleteket részben kijavítva, érthetően és tagoltan közlöm hitelesen megtartva gondolati tartalmát. Képen látható az eredeti formája.

Elemzés:

Tárgyalt komment részlete: „és közben a felmenőiteket [a magyaroknak] szétnyomták az oroszok, németek, tatárok, törökök, mongolok stb stb”

Az olvasónak rögtön feltűnik a „szétnyomták” kifejezés. Elszomorító jelenség, hogy valaki ilyen stílusban beszél a történelmi magyarok genetikai leszármaztatásáról annak gyökereitől. Ezzel szemben az ostobaságot és primitívség sem lehet felmenésként felhozni. Teljesen világos hogy az ún. „szétnyomták” kifejezés a „szétb.aszták” enyhített változataként került alkalmazásra. Ennél a hungarofób megnyilvánulásnál már érthető az, hogy nem egy könnyű szöveggel van dolgunk. A kommentelő első példaként az „oroszt” hozza fel. Ez a vörös hadseregre utal. Második példaként a „németet”. Talán a második világháborúra utal vagy a Szent Romai Birodalom elleni harcokra, osztrákokra, nem tudni. Harmadikként a „tatárt”. Tatárjárásra utal, amit mongol invázió történelmi eseményeként ismerünk mivel az előbbi egy elavult kifejezés. Majd a „törököt” említi: utalva az oszmán török harcokra. Legvégül ötödikként a „mongolt”. Felsorolásból feltűnik, hogy a legközelebbitől kezd a történelmileg távolabbi példák felé haladni, de mégsem! Ami eszébe jut, azt sorolja fel. A mongol-tatárt például nem egyben, hanem külön említi, ráadásul a tatárt előbbre helyezi. Erősen feltételezhető hogy a mongol-tarát különválasztása azért történt, hogy egy ötödik példát is ki tudjon „izzadni” nagy nehezen. Nézzük ezeket a példákat:

- „Orosz” (Vörös hadsereg) példa: A „vörös sztyeppe-őzön” példátlan brutalitását talán a 13. századi mongol invázióval lehetne hasonlítani. Ennek van egy – rejtett – irodalma így ezt ajánlva erről nem szívesen beszélnék részletesen. Kitérve a „genetikai hatásra-befolyásra” tudni kell, hogy egyes vörös katonák a nemi erőszakot kivégzési formaként használták. Sok áldozat a sokkhatás és nemi betegségek miatt terméketlen lett. Rengetegen öngyilkosok lettek vagy megörültek. A történtek mellett számolni kell a „magyar” bolsevik kollaboránsok visszaélésével, agressziójával. Megemlítem, soha még nem találkozzam olyan emberrel, akinek a családi történetében megtörtént volna ilyen szerencsétlenség. Ezt nem tartom véletlennek ugyanis a legtöbben ezt nem élték túl! Olyanokról viszont tudok mikor ismerőseim nagyanyja enyémhez hasonlóan padláson, pincékben, kukoricagórékban, szénaboglyában, erdőkben rejtőztek el vadászpuskákkal, maroklőfegyverekkel és kisajátított Vécsey kézigránáttal, hogy ha felfedezik, őket felrobbantsák magukat, minthogy gyalázatra jussanak. Népesedési szempontból „sokkal nagyobb” problémát jelentett a megfogyatkozott férfiak száma, ugyanis sokan a honvédő harcokban elestek. A genetikai örökségünk folytonossága ellen példaként felhozni ezt a válságos időszakot több mint tapintatlanság ez magyarokkal szembeni gyűlöletes rágalombeszédnek tartom! Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben szovjet-orosz a megfelelő kifejezési mód.

- „Németek”: Nagyon kár hogy az illető nem fejtette ki pontosan mire is gondolt ez alatt. Így nem tudok pontos válasz adni. A magyarok visszatérésük óta németek - bajorok, majd osztrákok - mellett élnek. Ez túl nagy időszak, hogy találgassak.

- „Mongol & tatárok”: Én egy példának veszem. Azt, hogy a nyugati mongolok mikor törökösödtek el és váltak tatárokká nem könnyű megállapítani. Mongolokról, mongol korszakról az Arany Horda (Kük Orda) 1502-es széthullásáig, tatárokról, tatár korszakról az azt következő korszakot nevezhetjük. A tatárok az oszmán törökkel jelennek meg a magyar hadszíntéren. A Magyar Királyság legnagyobb erőpróbája az mindenképpen a 1941-1242-es „mongol inváziót” kell tekintenünk. Ennek a harcnak a részletes ismertetése túl hosszadalmas. Röviden – a királyság minden segítség nélkül sikeresen megállította a Batu kán hordáit, akik eredménytelenül adták fel a megszerzett területeket. Az Arany Horda központja a Volga mellet és nem a Duna-folyó mellet épült ki. Nem történt mongol genetikai befolyás/hatás. A megszállt területeken lévő megmaradt embereket – akik nem szöktek meg vagy álltak fegyveresen ellen - a kivonulásuk után nagy részüket eladták rabszolgának a Krímben lévő rabszolgapiacokon. A krimi tatárokhoz és oszmánokhoz köthető a magyarországi kunok kiirtása. Egy olyan történelmi nemzetiséget vettek el tőlünk, akiket a székelyekhez lehet hasonlítani. Sokkal stabilabb lehetne a jelen történelmi képünk, ha léteznének kunok az alföldön. Nagy veszteségeink voltak, de figyelembe kell venni a sikeres védekezés eredményeit.

- „Törökök”: A török-magyar harc egy „lerágott csont”. Mindenki ismeri, és tudják, nem lehet a „törökökkel” aláásni a magyarok genetikai képét. Nagyon gyenge próbálkozás. A két nép hosszan élt és harcolt egymás mellet kultúrájuk hatott egymásra és ez nem genetikai keveredés eredménye. Ezt csak azok állítják, akik nem ismerik ezt a korszakot. Irodalmi anyagként ajánlom: I. B. - Csagircsa. Török és magyar névtani tanulmányok 2007-es könyvének az „Oszmán-török szavak tulajdonneveinkben” fejezetét. Pl. :>> Hancsár. Csn. 1679: Hancsár István, 1720: Joannes Hancsár, Joannes Hanczár (RMCsSz. ). BpT 2001: 8 Hanczár. – ‘Görbített pengéjű hosszúkés, kétélűrövid görbe kard’ vö. magyar hancsár / handzsár ‘ua. ’ (TESz.II. 45, RMCsSz. ) < oszm. (

Az hogy valaki vállalja a származását és fontos számára rassztudat ápolása és annak művelése, esetleg ezt meghaladva „fajvédő” lesz teljesen magánjellegű dolog. Senki ne akarjon jogtalanul erre hivatkozva kioktatni másokat ráadásul ostoba példákkal hungarofób hangvétellel. Rendkívül nehéz sorsú a magyar történelem, nagyjaink többsége azért kellett küzdenie, hogy fenn maradjon a népe. Ehhez képest példaként felhozva az Angol történelmet köszönhetően a Brit-sziget elszigeteltségének sokáig kényelmes és könnyű volt, míg Magyarország Európa közepén helyezkedik el. Vagy egy másik példát felhozva egy olyan meg nem nevezett nép(ség)ről aki soha nem alkotott és tartott fenn államot. Soha nem védte meg országát, soha nem művelte intézményesített szinten kultúráját, soha nem tartott fenn távolsági kereskedelmet, soha nem alkotott meg katonai technológiákat, soha nem épített saját stílusában épületeket, soha nem kellet történelmi időket megélnie, soha nem kellet államgazdasági nehézségekkel szembenéznie, soha nem oldott meg állami méretű problémákat, soha nem élt meg államszerveződési változásokat/átalakításokat stb.

Tárgyalt komment részlete: „… de mind magyarnak születtünk, akik itt vagyunk, nem csak ti vagytok magyarok. Maga az, hogy magyar valaki, az nem jelenti azt hogy 100%ban magyar. ”

„Magyarnak” lenni ma már annyit jelent, mint magyar állampolgárnak lenni. A magyar nyelv pedig egy adminisztratív állami kommunikációs csatorna. Ilyen egy modern, atomizált, amerikai-típusú multikulturális fogyasztói társadalom állama. Aminek azok a tagjai, akiknek van regisztrációjuk. Olyan, mint egy nagy cég, vezetőkkel és alkalmazottakkal. Aminek van egy logója – állami zászló, címer. Egy négyévente választott cég vezetője. Ezek az államok történelmi országokból kreálódtak meg így még meg van bennük a történelmi nép tagjainak egy része, egy ideig. Hiszem, hogy egy történelmi nép tagjának lenni több mint egy regisztráció és egy személyi kártya. Több mint fogyasztónak lenni. Hiszem, hogy a test vérének és a lélek szellemének tiszta egysége az „isteni szikrája” adja meg azt a géniuszt, ami Európaivá tesz minket. Ami miatt Európainak érezhetem magam. Az a Géniusz, ami már ezerszer és ezerszer bizonyította felsőbb lényét és kész tovább bizonyítani az örökkévalóságnak. Az, ami generációk öröksége és nem pótolható semmivel, sem mert nincs hozzá hasonló. Hiszem, hogy jogos örökösei hittel válhatják maguk örökségének, legdrágább kincsüknek és nagy gonddal őrködhetnek felette! Jogos önvédelemmel szállhatnak szembe azzal a kárhozott erővel, ami káromolja és gyalázza.

Tárgyalt komment részlete: „Ameddig ti>>gyűlölködtök<< és dicshimnuszokat zengtek magatokról és a magyarságról. ”

Nem tartom valószínűleg, hogy az kommentelő tudná, tisztába lenne vele mi a magyarság kulturális mélysége és súlya. Az ún. „gyűlölködést” és „dicshimnuszokat” nevez meg, de tárgyalására már nem tér ki. Furcsállom jogtalan felhánytorgatását az önéltetésről, az önérzetről miközben ez privát, azaz nem publikus dolog, és így hogy is tudna róla?

Tárgyalt komment részlete: „ A gyűlölet csak gyűlöletet szül, ne feledjétek”

Azok a gyűlöletkeltő megjegyzések után, amiket állított érthetetlen mért idézi ezt a bibliai szöveget. A szeszélyes lelkiismeret és az önkritika megnyilvánulását láthatjuk.

Tárgyalt komment részlete: „Ha az egri vár védői élnének, megvetnének titeket [magyarokat]. ”

Az ostoba személyeskedés mintapéldája. Ha ezt a példát választotta ugyan nevezze meg az egri vár védőit név szerint, a mi atyáink nevét! Nevezze meg fegyvereiket és vértjeiket. Nevezze meg a hűs Eger-patak völgyének részeit, Eger városának részeit. Ha atyáink felkelnének poraikból és megtestesülnének, ha visszatérne lelkük testükbe, ha vérük élénkítené eleven húsukat és húsuk megmozdítaná öreg csontjukat, ha szemük feltárulna a halálnak vakhomályából, akkor atyáink felismernének minket! Tudnák szellemük nem hal el velük és tudnák azt is, ordító oroszlán módjára idegenek járnak köztünk, amik ostoba, balgatag szavaikkal káromolják utódaikat.

***

6 hozzászólás

 • syn7h37ic július 20. 20:20

  1
  És ezeknek kell a dikhTV dicsakia díszpolgára...
 • djrazan július 22. 09:21

  2
  Én csak arra nem jöttem rá, hogy ebben a kommentben hol volt gyűlölködés. Mert amire válaszul írták, ott volt bőven...
 • VAndreasz v1.0 #2 július 22. 14:24

  3
  @djrazan: Ez egy "általánosító válasz" lenne ha kommentként el lehetne fogadni zavaros gondolatmenete és tagolatlansága miatt. Előzékenyen fogadjuk el kommentnek. Így könnyű a ott lévő kommentek között a legdurvább válaszra írt válaszként feltüntetni és a primitívségét "jogosnak" vélni. Meg kell jegyezni a trollok tevékenységét akik direkt, provokációs szándékkal írnak rövid, sértő kommenteket. Ez egy általános jelenség videómegosztókon és fórumokon, ezért illik megjelölni a reakció kommentjét. Az a jelenség, hogy te nem tudod felismerni a komment burkolt gyűlöletbeszédjét még felvilágosító szöveg mellet sem, arról mi nem tehetünk.
 • törölt felhasználó július 22. 15:22

  4
  Rosszul látom, hogy a cigók a legnagyobb rasszisták ma Magyarországon? Merthogy sosem hallottam még külön fehérönkormányzatról, külön fehérsegélyről, külön kiemelten fehérbűnözésről stb...
  Szar ez így, ahogy van, sosem leszünk egyenlőek velük mert ők mindig egyel több segélyre lesznek jogosultak stb.. Hányok ettől...
 • blaise21 #4 július 22. 19:22

  5
  @törölt felhasználó: igen. hasonlóan látom. :(
 • VAndreasz v1.0 július 23. 13:02

  6

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
Belépés, vagy ingyenes regisztráció!