Adatkezelési szabályzat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a képtelenség.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a képtelenség.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Az adatkezelő neve: Koós Zoltán
 2. Elektronikus elérhetőség: [email protected]
 3. Az adatkezelés megnevezése
  Az adatkezelés az Igénybevevők önkéntes, tájékozott, és határozott előzetes hozzájárulása alapján a regisztrált Igénybevevők esetében Regisztrációhoz nem kötött szolgáltatás esetén adatkezelés nem történik azzal, hogy az oldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve anonim statisztikai célokra tárolja.
 4. Az adatkezelés jogalapja
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7.pont alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
 5. A kezelt adatok köre
  Az Igénybevevő által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, e-mail cím, jelszó, Igénybevevő a nevét opcionálisan megadhatja. Az Igénybevevő által önkéntes tevékenységének következtében megjelenő adatok: publikus státuszú videók, megosztások száma, továbbküldések száma, kommentjeinek száma, felhasználóneve. Regisztrált Igénybevevő esetén, új tartalom létrejöttekor rögzítésre kerül az Igénybevevő ip címe, és böngészőjének verziója is. Ezen adatokra is csak statisztikai célt szolgálnak.
 6. Az adatkezelés célja
  Az Igénybevevő által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az Igénybevevő jogosultságának azonosítása. Az önkéntesen megadott adatok (felhasználónév) célja az Igénybevevő nevének megjelentetése a feltöltött tartalomnál, ill. jogsértés esetén a jogsértő személyének azonosítása. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az Igénybevevőnek módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a használt számítástechnikai eszközre. Ebben az esetben az Igénybevevő a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit az Igénybevevő nem tudja a legteljesebb mértékben használni.
 7. Az adatkezelés időtartama, a megadott adatok módosítása
  A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
  Az adatokat a Szolgáltató törli, ha az Igénybevevő regisztrációjának törlését kéri. A bejelentkezett Igénybevevő bármikor módosíthatja személyes adatait (felhasználónév, e-mail cím kivételével) a beállítások menüpontban. A felhasználónév módosítását, valamint a regisztráció törlését e-mailben lehet kérni az [email protected] címen.
 8. Egyéb adathasználat
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály által előírt kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra. Egyéb adatok (nem, kor, stb.) statisztika célokat szolgálnak, melynek megadása a regisztráció során nem kötelező. A regisztrált Igénybevevők alapesetben kaphatnak információs vagy reklám levelet. A regisztrált Igénybevevőnek lehetősége van a rendszer által küldött információs és reklám hírlevélről leiratkozni a beállítások menüpont alatt. A leiratkozás után az Igénybevevő efajta automatikus üzenetet nem kap.
 9. Adatbiztonsági intézkedések
  A jelszó kódolva kerül tárolásra, melynek visszafejtésére nincs lehetőség.
 10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Igénybevevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevő a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 11. Az Igénybevevők jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
  Személyes adatai kezeléséről az Igénybevevők tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az Igénybevevő kérheti adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
 12. Jogérvényesítési lehetőségek
  Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Az Igénybevevő jogsérelem esetén kapcsolódó jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) alapján gyakorolhatja. A jogok érvényesítése bíróság előtt történik, illetve fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Email: [email protected]
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Honlap: http://naih.hu

Utolsó módosítás: 2018. május 24.