Adatkezelési szabályzat

 1. Az adatkezelő neve: Koós Zoltán
 2. Elektronikus elérhetőség: info@keptelenseg.hu
 3. Az adatkezelés megnevezése
  Az adatkezelés az Igénybevevők önkéntes, tájékozott, és határozott előzetes hozzájárulása alapján a regisztrált Igénybevevők esetében Regisztrációhoz nem kötött szolgáltatás esetén adatkezelés nem történik azzal, hogy az oldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve anonim statisztikai célokra tárolja.
 4. Az adatkezelés jogalapja
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7.pont alapján az érintett önkéntes hozzájárulása
 5. A kezelt adatok köre
  Az Igénybevevő által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, e-mail cím, jelszó, Igénybevevő a nevét opcionálisan megadhatja. Az Igénybevevő által önkéntes tevékenységének következtében megjelenő adatok: publikus státuszú videók, megosztások száma, továbbküldések száma, kommentjeinek száma, felhasználóneve. Regisztrált Igénybevevő esetén, új tartalom létrejöttekor rögzítésre kerül az Igénybevevő ip címe, és böngészőjének verziója is. Ezen adatokra is csak statisztikai célt szolgálnak.
 6. Az adatkezelés célja
  Az Igénybevevő által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az Igénybevevő jogosultságának azonosítása. Az önkéntesen megadott adatok (felhasználónév) célja az Igénybevevő nevének megjelentetése a feltöltött tartalomnál, ill. jogsértés esetén a jogsértő személyének azonosítása. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az Igénybevevőnek módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a használt számítástechnikai eszközre. Ebben az esetben az Igénybevevő a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit az Igénybevevő nem tudja a legteljesebb mértékben használni.
 7. Az adatkezelés időtartama, a megadott adatok módosítása
  Az adatokat a Szolgáltató törli, ha az Igénybevevő regisztrációjának törlését kéri. A bejelentkezett Igénybevevő bármikor módosíthatja személyes adatait (felhasználónév, e-mail cím kivételével) a beállítások menüpontban. A felhasználónév módosítását, valamint a regisztráció törlését e-mailben lehet kérni az info@keptelenseg.hu címen.
 8. Egyéb adathasználat
  Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály által előírt kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra. Egyéb adatok (nem, kor, stb.) statisztika célokat szolgálnak, melynek megadása a regisztráció során nem kötelező. A regisztrált Igénybevevők alapesetben kaphatnak információs vagy reklám levelet. A regisztrált Igénybevevőnek lehetősége van a rendszer által küldött információs és reklám hírlevélről leiratkozni a beállítások menüpont alatt. A leiratkozás után az Igénybevevő efajta automatikus üzenetet nem kap.
 9. Adatbiztonsági intézkedések
  A jelszó kódolva kerül tárolásra, melynek visszafejtésére nincs lehetőség.
 10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az Igénybevevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevő a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 11. Az Igénybevevők jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
  Személyes adatai kezeléséről az Igénybevevők tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@keptelenseg.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az Igénybevevő kérheti adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
 12. Jogérvényesítési lehetőségek
  Az Igénybevevő jogsérelem esetén kapcsolódó jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) alapján gyakorolhatja. A jogok érvényesítése bíróság előtt történik, illetve fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.
  (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40., elnök: dr. Péterfalvi Attila)

Utolsó módosítás: 2016. július 24.